Pješačka ograda

Pješačke ograde namijenjene su osiguranju pješaka od pada s površine koju moraju ili smiju koristiti za kretanje. Pješačke ograde upotrebljavaju se i za vođenje (kanaliziranje) pješaka na području raskrižja, prolaza za pješake, nathodnika i sl.

U mogućnosti smo ponuditi i ugraditi pješačke ograde svih tipova prema specifikacijama Naručitelja.