Prometna oprema

Prometna oprema izrađuje se u skladu sa važećim zakonskim odredbama NN 33/2005 i 155/2005.

Prometna oprema se sastoji od sljedećih podkategorija:
– oprema za označivanje ruba kolnika
– oprema za označivanje vrha prometnog otoka
– oprema, znakovi i oznake za označavanje radova, zapreka i oštećenja kolnika
– svjetlosni znakovi za označivanje radova, drugih zapreka i oštećenja kolnika
– oprema za vođenje i usmjerivanje prometa u zoni radova na cesti, zapreka i oštećenja kolnika
– branici i polubranici
– prometna zrcala

U mogućnosti smo ponuditi i ugraditi prometnu opremu prema zahtjevima Naručitelja.