Turistička signalizacija

Turistička signalizacija izrađuje se i ugrađuje u skladu sa važećim zakonskim odredbama (NN 87/2002). Turistička signalizacija izrađuje se u istoj tehnologiji i od istih materijala kao i vertikalna signalizacija.

U mogućnosti smo ponuditi i ugraditi turističku signalizaciju prema zahtjevima Naručitelja.