Vertikalna signalizacija (prometni znakovi)

Prometni znakovi i prometne ploče izrađuju se i ugrađuju u skladu sa važećim zakonskim odredbama NN 33/2005 i 155/2005, te u skladu sa usklađenom tehničkom specifikacijom HRN EN 12899.

U mogućnosti smo ponuditi i ugraditi prometne znakove označene oznakom CE.