Reference

signal-sistem-reference

Izdvojene reference od 2012. do 2019. godine:


Sanacije opasnog mjesta na autocesti:

 • OM PUO Brinje – autocesta A1, km 119+500
 • OM čvor Dugopolje – autocesta A1; čvor Dugopolje
 • OM Laze – odsječak desnog kolnika autoceste A3 na dionici Nova Gradiška – Lužani od km 173+800 do km 174+000
 • OM Nova Kapela – odsječak desnog kolnika autoceste A3 na dionici Nova Gradiška – Lužani od km 184+100 do km 184+400

Sanacije opasnog mjesta na državnoj cesti:

 • Gornji Andrijevci; državna cesta D525
 • Oblakovac; državna cesta D51;
 • Velika Kopanica; državna cesta D7
 • Velika Dapčevica, državna cesta D5

Izvođenje radova prometne opreme na autocesti A1; dionica: Ravča – Ploče 1 i dio spojne ceste čvor Ploče – Karamatići.

Izvođenje radova prometne signalizacije i opreme cesta na rekonstrukciji državne ceste D8; dionica Novi Vinodolski – Kozica.

Izvođenje radova prometne signalizacije i opreme, privremene regulacije prometa na autocesti A3, izgradnja ČCP „Zagreb – istok”.

Izvođenje radova prometne signalizacije i opreme – izvanredno održavanje kolnika ŽC6266 u općini Konavle.

Izvođenje radova obnove prometne opreme i signalizacije na državnoj cesti D3; dionica Kupjak-Delnice.

Izvođenje radova prometne signalizacije i opreme na izgradnji dionice: Čvor Ploče – granica BiH; granični prijelaz „Metković”.

Izvođenje radova prometne signalizacije i opreme na autocesti A6, izgradnja čvora Novigrad i spojne ceste Novigrad – Netretić.

Izvođenje radova privremene regulacije prometa za vrijeme trajanja radova rekonstrukcije i proširenja Radničke ceste od Ulice grada Vukovara do Heinzelove ulice, Zagreb.

Izvođenje radova privremene regulacije prometa za vrijeme trajanja tekućeg održavanja željezničko cestovnih prijelaza u Čvoru Zagreb.

Izvođenje radova biciklističke signalizacije u Sisačko – moslavačkoj županiji.

Izvođenje radova postavljanja ploča s nazivima ulica i kućnim brojevima u Gradu Šibeniku.

Izvođenje radova turističke signalizacije na području grada Jastrebarskog.

Izvođenje radova turističke signalizacije u Zadarskoj županiji.

Izvođenje radova postavljanja zaštitne odbojne ograde na mostovima Kosnica , Selnica i na nadvožnjacima Selnica i Ščitarjevo na obilaznici Velike Gorice.

Izvođenje radova postavljanje zaštitne odbojne ograde:

 • na županijskoj cesti Ž5128, dionica Otočac-Dabar,
 • na županijskoj cesti Ž5140, dionica Krasno Polje-Švica,
 • na županijskoj cesti ŽC 5191, dionica Jezerane-Drežnica,
 • na županijskoj cesti Ž5126, dionica Sveti Juraj-Krasno,
 • na lokalnoj cesti LC 59133; dionica Oltari – Jezerane.

Izvođenje radova postavljanja odbojne i pješačke ograde u Čvoru Anđeli Jadranske autoceste faza 2A4.

Izvođenje radova postavljanja ublaživača udara:

 • na autocesti A6, Čvor Bosiljevo II,
 • na autocesti A3, Bregana-Zagreb-Lipovac, smjer Lipovac na 303+800, izlaz Lipovac,
 • na autocesti A1, dionica Lučko – Karlovac, NP Lučko.

Izvođenje radova postavljanja demontažnih prolaza na autocesti A6 u centralnom zaštitnom pojasu kod tunela Tuhobić.

Izvođenje radova postavljanja „tzv. Eko” zaštitne ograde na LC 59133, dionica Babić Siča-Zavižan.

Izvođenje radova postavljanja zidova za zaštitu od buke na državnoj cesti D8; dionica Sveti Kuzam – Križišće: LOT 4: Kuk – Križišće

Izvođenje radova postavljanja zaštitne žičane ograde na državnoj cesti D8; dionica Sveti Kuzam – Križišće:

 • LOT 1: Sveti Kuzam – Gradina od 6+355 do 9+300,
 • LOT 2: Gradina – Hreljin od 9+300 do 11+600.

Izgradnja priključne prometnice Istočna obilaznica Velike Gorice – Zračna Luka Zagreb, duljine 1,92 km – građevinski dio i prelaganje instalacija

 • prometna oprema i signalizacija
 • zaštita od buke

Dobava i ugradnja privremene ograde na vojnom dijelu Zračne Luke Pula

Zamjena pješačke ograde na nadvožnjaku Magaš u km 245+760 na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik

Obnova državne ceste DC2 kroz ulice Vinkovačka, Vukovarska i Bilogorska u gradu Virovitici u duljini od 3,32 km

Sanacija 14. objekata na Istarskom Ipsilonu, dionica Rogovići-Vranja

 • dobava, doprema i ugradnja odbojne i pješačke zaštitne ograde
 • iscrtavanje horizontalne signalizacije na objektima Vijadukt Dolenja Vas, podvožnjak Dolenja Vas i Vijadukt Zrinščak

Obnova DC8 u naselju Kozica – Prometna signalizacija i oprema ceste

Grupa 6 – Nabava i ugradnja cjelovitog zaštitnog cestovnog sustava (ublaživača udara) na autocesti A3, čvor Buzin

Postavljanje ograda na javnim površinama na području grada Zagreba (Naručitelj: GRAD ZAGREB)

Postava odbojne ograde u ulici Vallelunga u Puli (Naručitelj: PULA PARKING d.o.o.)

Isporuka vertikalne prometne signalizacije i opreme (Naručitelj: GRAD ROVINJ)

Izrada turističke signalizacije za bike i trail staze (Naručitelj: LAG SREDIŠNJA ISTRA)

Postavljanje zaštitne ograde na ulazu u naselje Soljak, L=400m (Naručitelj: CESTING d.o.o.)

Sanacija mostova na državnoj cesti oznake DC 5 u dionici 007-most Novi Varoš IV u km 5+927, most Stara Gradiška I u km 6+250, most Stara Gradiška II u km 6+559 i most Stara Gradiška III u km 6+863 (Naručitelj: GEOTEHNIKA d.o.o.)

Izgradnja istočne obilaznice Bjelovara, duljine cca 3,5 km (Naručitelj: PZC ST d.o.o.)

Kupoprodaja sastavnih elemenata zaštitnih odbojnih ograda u razdoblju od 2019.-2022.g.

Rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC2 i ulica Županijske, Gundulićeve i Dunavskog prilaza u Vukovaru u kružni tok u duljini od cca L=515m, sa sanacijom postojećeg i izgradnjom novog nadvožnjaka preko pruge (Naručitelj: STRABAG d.o.o.)

Izvođenje radova na uređenju odmorišta Križ sjever i jug na autocesti A3 Bregana – Zagreb – Lipovac (Naručitelj: DALEKOVOD d.d.)

Rekonstrukcija pratećeg uslužnog objekta Popovača Gračenica sjever i jug na autocesti A3 Bregana – Zagreb – Lipovac (Naručitelj: DALEKOVOD d.d.)

Radovi na rekonstrukciji spoja na granični prijelaz Goričan, autocesta A4 Zagreb – Goričan (Naručitelj: COLAS HR d.d.)

Opremanje  mosta  Sava  prometnom  signalizacijom  i  telekomunikacijama  na  dionici  Sredanci – granica  BiH,  autoceste A5 Beli  Manastir – Osijek – Svilaj (Dobavljač: TELEGRA SYSTEMS d.o.o.)

Dobava i montaža vertikalne prometne signalizacije gradilište Istarski Ipsilon (naručitelj: BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS, Podružnica u Hrvatskoj)

Isporuka i ugradnja nadstrešnica za autobusna stajališta (naručitelj: Općina Fažana i Grad Rovinj)

Održavanje svjetlosno promjenjive signalizacije proizvođača Protektor (naručitelj: Hrvatske autoceste d.o.o.)

Izvedba prometne signalizacije na objektu Kaufland Rovinj (naručitelj: Kamgrad d.o.o.)

Isporuka i ugradnja led markera na pješačkim prelazima (naručitelj: Komunalac Fažana, Grad Rovinj, Istarske ceste d.o.o.)

Podna (horizontalna) signalizacija u kampu Selce (naručitelj: Jadran d.d.)

Izvedba prometne signalizacije u mjestu Novi Vinodolski (naručitelj: Strabag d.d.)

Izvođenje radova na izgradnji spojne ceste Zabok(D24)-Krapina (D1), 2. dionica od km 6+040 do km 10+870, faza 2.1. (naručitelj: Tim Topusko d.d.)

denivelacija raskrižja državne ceste D22 i željezničke pruge M201 u Križevcima, duljine cca 1,1km (naručitelj: Tim Topusko d.d.)

 


Detaljne reference i popis radova dostupni zainteresiranim stranama na upit.