Zaštita od buke

Buka je prejak ili neugodni zvuk, koji mijenja normalno stanje okoliša na određenom području kroz izazivanje neugodnog osjećaja. Ako se buka ne smanji ili se zadržava dugo tijekom vremena, može uzrokovati veliku štetu na kvalitetu života ljudi.

U mogućnosti smo ponuditi i ugraditi zidove za zaštitu od buke izrađene od različitih materijala koji se mogu prilagoditi vrsti i tipu prometnice na koju se ugrađuju, i prirodnom okolišu koji okružuje mjesto ugradnje, u skladu sa zakonskom regulativom koja regulira to područje.

Drveni paneli

Aluminijski paneli

Transparentni paneli

Betonski paneli